All deleted tweets from politicians

RT @newsisrael13: משרד החינוך נותן חסות לאירוע הוקרה לרב יצחק גינזבורג, מחבר החוברת "ברוך הגבר" שהביעה תמיכה בברוך גולדשטיין, תומך הספר ״תו…