All deleted tweets from politicians

RT @newsisrael13: משרד החינוך נותן חסות לאירוע הוקרה לרב יצחק גינזבורג, מחבר החוברת "ברוך הגבר" שהביעה תמיכה בברוך גולדשטיין, תומך הספר ״תורת המלך״ ומי שנחשב ל״רב של תג מחיר״. משרד החינוך בתגובה: "הורינו להסיר את החסות, לא אישרנו אותה" @omrimaniv https://t.co/5mqXCCIdOr