All deleted tweets from politicians

RT @zulaaer: Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнд 55 наснаас доош Эрүүгийн хэрэгт шалгагдаагүй иргэнийг томилно гж хуулиндаа зааж өгөхгүй бол Тэтгэвэртээ гарсан улс төрийн кариер нь дуусч бга нөхөд болон Эрүүгийн хэрэггт шалгагдаж бга өвөө эмээ нарын үүр боллоо!!