All deleted tweets from politicians

RT @JagaaRT: 103-н жижүүр эмч Д.Б: ЭМЧИЙН ҮЗЛЭГ, ДҮГНЭЛТЭЭР АН-ЫН ГИШҮҮД ТАЛБАЙ ДЭЭР ӨЛСӨӨГҮЙ ОРОЙДОО ХООЛ ИДЭЖ БАЙСАН НЬ ШИНЖИЛГЭЭГЭЭР БАТЛАГДЛАА Эх сурвалж: fb.com/12299801703476… https://t.co/faE6FnO6Hk