All deleted tweets from politicians

RT @MahmutSungur: 1/ In december 2020 heeft #raad030 het raadsvoorstel Joods Rechtsherstel binnen gekregen. Alle partijen waren het erover eens dat dit als A-punt (beslispunt) naar de raad moest en dat dit te gevoelig zou zijn om er politiek iets van te vinden. Mijn fractie was het