All deleted tweets from politicians

RT @erbalicki: RT @erbalicki: Dwie informacje w tej samej minucie: 1) Sejm uchwalił ustawę o statusie sTK i 2) ONZ wzywa do poszanowania praworządności i…