All deleted tweets from politicians

MP-Maradhoo/Chair,National Security & Foreign Relations Cmte/Public Acc Cmte/MDP NEC+GM/FmrMP Addu/FmrD Minister of Atolls/Ex-VP SAARC Chmbr/Ex-Prez MNCCI

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @MDVinMalaysia: Deputy High Commissioner H.E. Mizna met with veteran hotelier, Dato’ Seri Farouk Abdullah, founder and Executive Chairman of the Impiana Group this morning &  discussed investment opportunities and prospects in the #Maldives https://t.co/2NB3lag8MF

RT @MDVinMalaysia: Deputy High Commissioner Uza. Mizna Shareef met with Mr. Mohd Imran bin Tan Sri Mohamed Salim, Group Managing Director of MRCB Berhad, this morning and had a productive discussion on investment opportunities in the #Maldives https://t.co/6juK0KYnuy

RT @MDVinMalaysia: Deputy High Commissioner H.E Mizna met with Dato’ Mark Yeoh, Executive Director of the YTL Hotels this afternoon and positively discussed tourism opportunities in the #Maldives https://t.co/Ydb0KXpdxL

RT @MDVinMalaysia: Chargé d'affaires @MiznaShareef signed the Condolence Book at the Embassy of Ukraine in Kuala Lumpur on the passing of His Excellency Leonid Kravchuk, the first President of Ukraine. https://t.co/WsdTdhvuEa

RT @monasibnaseem: ގެރިންގެދޭސްގަ އޮތީ ޖުހާގެ ވެރިކަމެއް. އެކަމަކު ޖުހާގެ ނާޗަރަންގީއަށް ވެރިން ނުނަށާތީ ޖުހާބޭނުންވަނީ ވެރިކަން ވައްޓާލަން. ޖުހާބުނީ ބައެއްފަހަރު އަރާއިންނަ ގަސް ކަނޑާވައްޓާލުމަކީ ބަރުޒަވާޖީން ކުރާ ޒަރުޖަވާހިރު ކަމެކޯ..(އަނެއްހެން) ޖުހާގެ ވިސްނުން ގޯހެއްނޫން ދީ؟!

RT @nautymatox: RT @nautymatox: Mivaahaka thah dhakkan jehey. https://t.co/TNup7U6a0S

RT @Azmeen_87: RT @Azmeen_87: ރ.މީދޫ #ހިންގާލަން ކެމްޕެއިން މެކުހަށް ✌️◽ @VMookey @Zayaa_Fathimath@faya_i ✌️✅@Roxeyna #MDPhingaalan https://t.co/oCIRl…

RT @Azmeen_87: RT @Azmeen_87: ފައްޔާޒުގެ ކެމްޕެއިން ހުވަދު އަތޮޅުގައި ފަށައިފި ◽ @faya_i ✌️✅@Roxeyna #MDPhingaalan https://t.co/p5Ccyl4Qd7

RT @Azmeen_87: މިސްރާބުން ކައްސާނުލާ ފަޅުވެރިން ގޮވައިގެން އައްސޭރިއަށްދެވޭނީ ނިކަންހެޔޮވަރު ކުޅަދާނަ ގާބިލް މާލިމީ އަކަށް. މިކަމަށް މިވަގުތު އެއްމެ ރަނގަޅީ @faya_i ✌🏽✅ #MDPhingaalan #Dhiggaru https://t.co/cjw9I4cHFi