All deleted tweets from politicians

MP Maafannu Medhu dhaairaa ~ Malé city MALDIVIAN DEMOCRATIC PARTY .

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @ThaaRaees: Mulhi Thaa Atholhuge ummeedhu thah Haasil Kuraanee thiya Rayyithunge Kibain Hivvaru Libigen. Insha Allah #RahvehiFathis #LCE2021 @MDPSecretariat #VoteMdp #EhmengeVoteThilafathah https://t.co/f5Ryy4BtC7

Ibrahim Rasheed (unknown) tweeted :

ކުނި ނެގުމާއި ކުނި މެނޭޖްކުރުން ސަރުކާރު ކުންފުނި ނުވަތަ ސިޔާސީ ބޮޑުއަށްޓަކުން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ހިސާބުން ގޭބިސީތައް ކުނިވެ ގައުމު ގޮނޑުވާނެއެވެ ގޭ ބިސީތަކުންނެރޭ ކުނި ބަހައްޓާނެ ބިން ހޯދުމަށް މާލޭން ކުދި ބިންކޮޅު ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް ގޯތި ދޫކުރަން ފަށަންޖެއެވެ. ވެށިފަހި

RT @AdhadhuMV: RT @AdhadhuMV: ފެބްރުއަރީ 7، ގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ޓީވީއެމް ހިސޯރު ކުރި މައްސަލަ އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހަށް adhadhu.com/article/15968

RT @addulive: RT @addulive: Bomb eh govvaalaane kamuge inzaarudhee liyumeh Nooru miskithuge thanbehggai addulive.com/226948

RT @EnnNer: Happy Anniversary to all MDPians! 🎉💛⚖️15 Years ago today MDP got registered. 26th June 2005-2020 #MDP15Years 💛⚖️💛 #MDP_KK https://t.co/390nMntPrP

RT @rivetment: RT @rivetment: Miee mi rajjeyge thaareekh dhuh aniyaaveri verieh ge verikamugai kuri aniyaage namoonaa eh.

RT @dhevvadhoo: މާލެ އަތޮޅު ކާށިދޫގައި 115 ފަޅޯގަސް ބިމާ ހަމައަކޮށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދިން ފަރާތްތަށް ހޯދާ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލަން.މިފަދަ އަމަލުތަކަކީ އެއްވެސް ހާލަތެއްގަ އާދައިގެ ކުޑަ ކަމަކަށް ބަލާ ލުއި ގޮތަކަށް ނިންމާލައިގެން ވާނެ ކަންކަމެއް ނޫން. https://t.co/HZOqBOFslO

RT @ShaheenMahumood: Hulhumale inn miadhu bed #Barulamaanee patition ah thaaeedhu kuraa Gina adhadheh ge beyfulhun ge soi aa eku form thah MDP haruge aai miadhu havaalu kurumuge there inn @MohamedNasheed @MDPYouth @MDPSecretariat @Imthiyazfahmy @BondeM4 @SifaMohammed https://t.co/1N0cXGJCvn

RT @DhiyaresNews: RT @DhiyaresNews: ބިންތަކުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކޮށްލަން، ގާސިމް އެއްބަހެއް ނޫން dhiyares.com/28641