All deleted tweets from politicians

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Bugey (unknown) retweeted @MVIaffairs :

RT @MVIaffairs: RT @MVIaffairs: ނަމާދުގެ މުހިންމުކަން #Namaadhu #MVIaffairs https://t.co/7Mai2oYBxQ

Bugey (unknown) retweeted @psmnewsmv :

RT @psmnewsmv: RT @psmnewsmv: ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި "ބަސް ސްޓޮޕް" ނައިބް ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި psmnews.mv/77768 https://t.co/g5hcXVmfpv

Bugey (unknown) retweeted @ibusolih :

RT @ibusolih: Sincere condolences to his family and the people of India following the passing of former Indian President Shri Pranab Mujherjee. Mr Mujherjee was a public servant of the highest caliber and his passing is a tremendous loss not only to India but the entire South Asian region.

Bugey (unknown) replied to @ibusolih :

@ibusolih Eid Mubaarak.