All deleted tweets from politicians

RT @MEERYProject: އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ބޭނުންތަ؟ މީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް! އަވަހަށް "ޕިޗް-އަޕް: ޔޫތު އެންޓްރިޕްރިނާޝިޕް ޗެލެންޖް" އަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްލާ! !އުފެއްދުންތެރި އާ ޚިޔާލަކުން – ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއަކަށް ސުންގަޑި: 05 މެއި 2021 meeryproject.mohe.gov.mv/pitch-competit… @MoHEmv @MoEDmv https://t.co/47XbDbzdFR