All deleted tweets from politicians

Member Of Parliament (MDP), 154th member of MDP, Inguraidhoo Constituency president, campaign committee member.

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Hassantay (unknown) retweeted @muizzadnan :

RT @muizzadnan: I hugely applaud the First Lady, Madam Fazna, for highlighting the issue which I believe has been going on for a long time.Preparing assignments for money undermines n degrades our education system.Authorities should have taken earlier.Utter incompetence sangu.mv/30833/

Hassantay (unknown) retweeted @muizzadnan :

RT @muizzadnan: RT @muizzadnan: Prime Minister Nasir relaxing at home... https://t.co/T3lO8AyX0T

Hassantay (unknown) retweeted @SwissBIiss :

RT @SwissBIiss: RT @SwissBIiss: More scenes from the Maldives. ◽☀️ https://t.co/QnmgzxruSA

Hassantay (unknown) retweeted @EnnNer :

RT @EnnNer: ✔️🏝 ”އެންމެންގެ ވޯޓް ތިލަފަތަށް” މަކުނުދޫ ކައުންސިލް މެންބަރު ކަމަށް ޝަޒީ 💛 🟨އެމް ޑީ ޕީ އަކީ ވައުދުވެ، ވާ ވައުދު ފުއްދާ ޕާޓީ އެއް. @alianyshan @AdamAuzam @MohamedShazeela #RahvehiFathis ✔️ #VoteMDP✔️ https://t.co/YUaueWNB2d

Hassantay (unknown) retweeted @EnnNer :

RT @EnnNer: މަކުނުދޫ ގައި އެއާޕޯޓް އަޅާނެ - ރައީސް ނަޝީދު ❤️💛 @MohamedNasheed މިހެން ވިދާޅުވި ގަޑީގައި ވެސް ވަރަށް އުފާވި! އެކަހެރިކަން ނިމެނީ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިމުގައި 🙏@ibusolih ! ލޯބިވާ ދެ ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ! އެމްޕީ @Mraee12 އަށްވެސް ޝުކުރިއްޔާ 💛💯 https://t.co/1gqbFQAzGF

Hassantay (unknown) retweeted @EnnNer :

RT @EnnNer: މަކުނުދޫ ޒުވާނުންގެ އުއްމީދު #ރަށުފަތުރުވެރިކަން☝️ އެއާޕޯޓް ރަށަށް ވޯޓް ތިލަފަތަށް @Mausoom_Maus @Mraee12 #ރަށްވެހިފަތިސް @ https://t.co/KcAxZpQQZM