All deleted tweets from politicians

Member of parliament for Gemanafushi constituency, Civil and Structural Engineer,

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

Saeed (unknown) retweeted @faya_i :

RT @faya_i: Varah bodah Shukurihya @MohamedNasheed . With your guidance and assistance we will definitely move ahead in our quest to entrench democracy and development of our nation. KKBK

Saeed (unknown) retweeted @MoosaMajeedh :

RT @MoosaMajeedh: ސަފާރީ ރޭޕިސްޓް ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް ދެވެން އޮތް އެއްމެ ހަރުކަށި އަދަބު އަވަހަށް ދެވެންޖެހޭ! މޮޅު މީހާއަށް މޮޅު، ދެރަ މީހާއަށް ދެރަ ލިބިދޭ ސިޔާސަތު ބަދަލުވާންޖެހޭ. ޤާނޫން ކުރިމަތީ އެއްމެން ހަމަހަމަ ވާން ޖެހޭނެ. #ArrestTheRapists @MohamedNasheed @ibusolih @M_Hameedh @hamittey620 https://t.co/5xaFk8veHv

Saeed (unknown) retweeted @MDPSecretariat :

RT @MDPSecretariat: #DhaairaaInthikhaabu2021 ge Inguraidhoo Dhaairaa ge hurihaa Rasheh adhi Dhiyamigili dhaairaage Dhiyamigili ge vote lun Malé aa Rahrashuga miadhu hendhunu 9:00 feshigen kuriah dhanee. https://t.co/1OmP9Lt59D

Saeed (unknown) tweeted :

@MDPSecretariat dhaairaa inthihaabu 2021 #gemanafushidhaairaa kaamiyaabu kurevvi hurihaa enmenah varah bodah maruhabaa adhi mifaharu kaamiyaabu nuvi faraithakah kurimaguga kaamiyaabu ah edhen

RT @ThasneemIbrahim: ގެމަނަފުށީގެ ތަރައްޤީ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް އާއި ރަށު ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އަށް ވާދަކުރައްވާ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުދެއްވާ! ރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވޭނީ ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުދީގެން! https://t.co/B28SC3nSUm

Saeed (unknown) retweeted @HPA_MV :

RT @HPA_MV: 🔸9 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ގއ އަތޮޅުގައި ދަތުރުކުރާ އަތޮޅުފެރީ "ކޮއިމަލާ 4" އިން ދަތުރުކުރުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެރަށެއްގެ ސިއްޙީ ހިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް އަންގައިދިނުން އެދެން 🔹އަދި 23 ޖަނަވަރީ 2021 ވަންދެން ކަރަންޓީނުވެ ތިބުމަށް އަންގަން https://t.co/C0qpPc8wVX

Saeed (unknown) retweeted @HPA_MV :

RT @HPA_MV: RT @HPA_MV: އަދި ކަރަންޓީނު ނިމުމަށްފަހު ޓެސްޓްކޮށް ނަތީޖާ ލިބެންދެން ކަރަންޓީނުގައި ތިއްބެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

Saeed (unknown) retweeted @HPA_MV :

RT @HPA_MV: އަދި ޑިސެމްބަރ 25 ގެ ފަހުން ގއ. ދެއްވަދޫއިން ދަތުރުކޮށްފައި އައި ފަރާތެއްނަމަ (ދެއްވަދޫއިން އައިތާ 14 ދުވަސް ހަމަނުވާނަމަ)، މިހާރު ޓެސްޓް ކުރުމުގެ އިތުރުން ދެއްވަދޫއިން ދަތުރު ކުރިތާ 14 ދުވަސް ފުރިހަމަ ވަންދެން ކަރަންޓީނުވާން ޖެހޭނެއެވެ.

Saeed (unknown) retweeted @HPA_MV :

RT @HPA_MV: 30 ނޮވެމްބަރ 2020 އަށް ފަހު ގއ. ދެއްވަދޫއިން މާލެއަށް އައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މާލެ ހިޔާ ފްލޫ ކްލިނިކް، ހުޅުމާލޭ ފުލޫ ކްލިނިކް، އަދި ވިލިމާލޭ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ވަޑައިގެން ސާމްޕަލް ނެންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ނެގެޓިވް ނަތީޖާ ލިބެންދެން، ކަރަންޓީނުގައި ތިއްބެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

Saeed (unknown) retweeted @Hamdhaan88 :

RT @Hamdhaan88: Dear @Mausoom_Maus Does this means that the date is uncertain yet. Not confirmative and how can we do bookings!!! @ibusolih @MohamedNasheed @FaisalNasym @faya_i @presidencymv @MoTmv @MoEDmv https://t.co/kR2HvA0DW9