All deleted tweets from politicians

Controller General (CG) of @ImmigrationMV MSc Alumnus of @UWEBristol, TSC 19-1 @APCSS

This may be an incomplete list. If you think we're missing someone, please send us their Name, Country/State, Political Party, Office they hold or are seeking and, of course, Twitter handle. Thanks!

RT @noondotmv: RT @noondotmv: Fake booking thakun fathuruverikamah kuraanee kon asareh? noon.mv/episode/63 #funkoh #noondotmv

RT @noondotmv: RT @noondotmv: Fake booking thakun fathuruverikamah kuraanee kon asareh? noon.mv/episode/63 #funkoh #noondotmv

RT @mabrouq: Party ge enme iss leader ge haisiyyathun Raees @ibusolih Th.Thimarafushi MDP memberunna badhdhal kurevvun - Hunnavaanee MDP gai - MDP halaakuviyaka nudhevvaane - Party kurieruvumuge harakaiy ithuru kuran jehey - Party office hedhumah beynunva hurihaa eheetherikameh dhevvaane’ https://t.co/lACGPHzSSj

RT @ImmigrationMV: RT @ImmigrationMV: Tourist arrivals increased by 81% in July compared to June 2021. More details: bit.ly/3jdNxas https://t.co/WD3…

މިނިވަން ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއަށާއި، އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަޙުމަދަށާއި، ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަދިސްކުރަން. #independenceday https://t.co/g7rck0eUU3

RT @Mihaarunews: RT @Mihaarunews: ރައީސްގެ ކޮއްކޯފުޅު އަހުމަދު އަވަހާރަވެއްޖެ mihaaru.com/news/93238

Heartiest congratulations to Minister @abdulla_shahid for being elected as the 76th UN General Assembly. It’s a huge honor to the Maldives, and I hope you will achieve remarkable steps in bringing peace and prosperity.

Congratulations Foreign Minister @abdulla_shahid!

Congratulations Minister of Foreign Affairs @abdulla_shahid!

RT @ibusolih: I convey the gratitude of the Maldivian people to President @JoeBiden and the American people for including Maldives in the new US global covid vaccine sharing program. Donated vaccine doses from the US are highly welcome in the fight against covid.