All deleted tweets from politicians

💰ЗА ПРВ ПАТ воведуваме авансна исплата на субвенции за овоштарите. Сите овоштари ќе добијат авансно 12.000 денари во периодот од септември до декември 2022. Започна усогласувањето со политиките на ЕУ преку воведување на пилот мерка во овоштарството за линеарна субвенција