All deleted tweets from politicians

Од следната година авансната исплата на субвенции ќе ги опфати и сите други земјоделски култури.