All deleted tweets from politicians

✅Ги насочуваме сите ресурси и енергија кон справување со кризата, даваме економска поддршка на граѓаните, на земјоделците, на бизнис секторот. Преку Интервентниот фонд 250 милиони денари предвидуваме за интервентни мерки во сточарското и растителното производство. https://t.co/K1UShpNS68