All deleted tweets from politicians

RT @fmwales: Mor falch o Warren a'r tim. #Cymru ar dan #yGampLawn #ChweGwlad Another huge performance and a third #GrandSlam for Warren. A…

RT @fmwales: Mor falch o Warren a'r tim. #Cymru ar dan #yGampLawn #ChweGwlad Another huge performance and a third #GrandSlam for Warren. A…

Yr hyn fyddai orau i Gymru yw aros yn y Farchnad Sengl a'r Undeb Tollau. Mae @Plaid_Cymru wedi hir-alw am hyn. Gan fod Llywodraeth San Steffan wedi eu parlusu rhaid felly mynd yn ôl at y bobl trwy gynnal Pleidlais i'r Bobl. #PleidlaisyBobl #PlaidCymru https://t.co/mXldIVK1Da

RT @AndrewGwyn: Pryderus! Cyfundrefn cyfredol bell o berffaith ond dod a'r rheoleiddwyr tu fewn i Lywodraeth? Ddim yn gall! #Cymraeg https:…

RT @Plaid_Cymru: Ein Hysgrifennydd Cabinet Cysgodol dros Addysg a'r Iaith Gymraeg / Our Shadow Cabinet Secretary for Education and the Wels…

RT @Elin_A_Roberts: (R)hunlun ym Malltraeth! Jysd a fferu ond croeso gwresog iawn i @JohnRowlandsMon @Plaid_Cymru a'r criw. #Plaid15 http:/…

RT @Elin_A_Roberts: Ma Grwp @Plaid_Cymru San Steffan yn recriwtio - dewch i ymuno a'r tim! Swydd Ymchwilydd: plaid.cymru/swyddi/?force=2

RT @SimonThomasAC: Adroddiad blynyddol yn barod ar gyfer etholwyr canolbarth a'r gorllewin My annual report out now for mid and west https…

Adam Price (plaid-cymru) tweeted :

Diolch yn a geiriau caredig, @CatrinDafydd! 'Mae enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol 2018 a'r awdur adnabyddus, Catrin Dafydd, wedi cyhoeddi ei chefnogaeth i Adam Price i fod yn Arweinydd nesaf Plaid Cymru.' adamprice.cymru/cefnogaeth_cat… https://t.co/AJPanbZRkZ

RT @Plaid_Cymru: Dim sicrwydd ar ariannu Cymru ar ôl 2020 ❌ Dim synnwyr ar y Farchnad Sengl a'r Undeb Tollau ❌ Dim yn ddigon da ❌ https://t…