All deleted tweets from politicians

RT @RhianMair1: Dwi newydd addo pleidleisio dros Adam Price i fod Arweinydd nesaf Plaid Cymru. Ewch i'r wefan hefyd: https://t.co/7DPNqDA…

RT @SimonThomasAC: Diolch @centre_alt_tech for zero carbon Wales #zcb meeting tonight Syniadau cadarnhaol iawn i fynd i'r afael â new…

RT @BevanFoundation: Mynd i'r @eisteddfod wythnos nesaf? Cofiwch alw draw i Cymdeithasau 2 yn @CynulliadCymru am ein sesiwn ni gyda @Jeremy…

RT @dearcasi: i'r holl ferched anhygoel sy'n cynnal diwylliant ar ffurf llyfrau, dramau a cherddi @BethanGwanas @trydanni @FflurDafydd @Blo…

RT @RhunapIorwerth: Mewn dadl @Plaid_Cymru ar hyn mis diwethaf, gofynnais i'r Llywodraeth 'pam aros'? Siawns nad oes rheswm i oedi mwyach.…

Byddaf yn gofyn cwestiynau i'r Ysgrifennydd Cyllid yn y man, gwyliwch yn fyw yma / I'll be asking questions to the Finance Secretary soon, watch live here: senedd.tv/Meeting/Live/d…

Falch fod Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i fynd i'r afael â phryderon lleol ynghylch diogelwch ar yr #A487 rhwng #Maentwrog a #Trawsfynydd. Mae dau ddeg chwech o ddamweiniau wedi bod ar y ffordd yma ers 2016 gyda sawl damwain angeuol. Rhaid gweithredu.

RT @YsgolGAberporth: Daeth @BenMLake i'r ysgol i glywed am y prosiect di-blastic yn ddiweddar. Cafodd y plant prynhawn bendigedig yn ei g…

RT @YesCaerdydd: Dewch i'r Cyfarfod Cyffredinol @YesCymru!! Join us at the YesCymru AGM 10.30 23/06 Tŷ Pawb Wrecsam - cysylltwch â ni os ch…

RT @Plaid_Cymru: Nodyn i'r dyddiadur - bydd ein AC @DaiLloydAC yn trafod iechyd meddwl trafodaeth ar iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc, a gw…