All deleted tweets from politicians

RT @Adamprice: Mae Cymru wedi colli un o’i meibion disgleiriaf, ac un o’r annwylaf. Mae’r golled ni’n teimlo yn dyst i’w fawredd nad angho…

Dagrau pethau mai yn y wasg Wyddelihg mae’r drafodaeth fwyaf manwl am Gaergybi a #Brexit Says volumes that the most in-depth discussion of Brexit and Holyhead is in ⁦@IrishTimes⁩@Vaughan_Wms⁩ irishtimes.com/news/world/uk/…

Mae’r ffilm War School yn datgelu sut mae’r llywodraeth yn hybu gwerthoedd militaraidd i’r cyhoedd ac yn denu pobl ifanc i’r fyddin Heno Cell B #BlaenauFfestiniog am 5 o’r gloch https://t.co/oDlsEVR0ZR

RT @Plaid_Gwynedd: Mae’r Cynghorydd Annwen Daniels, Blaenau Ffestiniog yn falch bod cydweithio y tu ôl i’r llenni gan dîm Plaid Cymru @Dafy…

Llongyfarchiadau mawr @Adamprice. Mae dy ddydd wedi dod. Ac rŵan mae’r gwaith yn dechrau.

RT @fmwales: Mae @LlywodraethCym yn falch o roi codiad cyflog haeddiannol iawn i'n meddygon a'n deintyddion gweithgar. Mae’r cynnydd hwn yn…

RT @wefocymru: Sut mae cronfeydd yr UE yng Nghymru yn gwneud gwahaniaeth i fywydau menywod yn y gweithle #IWD2018. Mae’r prosiect Cenedl Hy…

RT @Golwg360: #PrifStraeon360 1/ Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi rhoi statws bwyd gwarchodedig i Gaws Caerffili - yr un statws â Champagne a…

RT @PedwarGwynt: ‘Mae’r gymdeithas sydd ohoni mewn cachfa.’ Newydd ar wefan O'r Pedwar Gwynt, sgwrs rhwng @dylmei a @MargedTudur o…