All deleted tweets from politicians

Ar ôl lobïo’r #DWP, a @Plaid_Cymru yn codi’r mater yn San Steffan croesawaf y newyddion hyn. Dylai'r rhai sy'n byw gydag anabledd difrifol allu mynychu eu hapwyntiadau mewn lleoliad mor gyfleus ac mor lleol â phosibl. #Bangor dailypost.co.uk/news/north-wal…

RT @BolycsCymraeg: RT @BolycsCymraeg: Mae llywodraeth Prydain wedi rhyddhau fideo sy'n egluro eu strategaeth Covid-19.... #yagym https://t.co/l5QQ5wzZVK

RT @SeimonBrooks: RT @SeimonBrooks: Rhaid fod pobol y cyfryngau yn byw mewn bybl os ydyn nhw'n meddwl mai gramadeg sy'n lladd Cymraeg, ac nid tlodi, diweithd…

RT @BangorUniLib: Pwy sy'n colli'r olygfa hon? Anfonwch eich lluniau llyfrgell i ni gael hel atgofion gyda'n gilydd! Who misses this view?! Send us your library photos so we reminisce together! @prifysgolbangor @BangorUni https://t.co/SHImJiXAmq

RT @GwionCardi: RT @GwionCardi: @HelenMaryCymru Chi'n gallu cael rhai ar Moonpig bel mae'n bosib newid y text i gyd, sy'n gweithio'n wych

RT @SeimonBrooks: Dwi'n edmygu'r grŵp yma'n fawr, sy'n ymgyrchu dros hawliau menywod yng nghyd-destun y ddadl drawsrywiol. Fel arbenigwr ym maes cydraddoldeb fy hun, dwi'n cael fy sarhau'n gyson am fynnu trafodaeth a rhyddid academaidd. Ond mae'r menywod yma'n wynebu casineb bob dydd. Parch. 👏 twitter.com/womans_place_u…

RT @SeimonBrooks: Fel llawer, iselder yn hytrach na chynddaredd ydi'r teimlad penna'. Popeth sy'n annwyl yn cael ei ddinistrio: y tir canol gwleidyddol, hynny o rinweddau a oedd gan Brydain, y broydd Cymraeg, sefydliadau Cymraeg Llundain. I gyd yn cael eu chwalu gan Brexit neu gan yr adwaith iddo.

RT @PedwarGwynt: 'Efallai nad ffôl i gyd oedd y troeon hynny y galwyd Merthyr yn "Sofietaidd"'@morgowen sy'n trafod chwalu hen orsaf fysiau Merthyr Tudful #yagym pedwargwynt.cymru/cyfansoddi/gol… https://t.co/pizBHmFRBr

RT @wgmin_education: Diweddariad ar y ddarpariaeth ar gyfer plant sy'n derbyn cinio ysgol am ddim neu sydd gyda rhieni sy’n hanfodol i ymateb i'r coronafeirws. An update on provision for children receiving free school meals or whose parents are critical to the response to coronavirus. https://t.co/uXiUtJ9GOR

Neges i unrhywun sy'n poeni am yr achosion coronavirus: plis cofiwch fod neb ar eu pennau hunain, ac mae pethau gallen ni gyd eu gwneud i leihau risg ac unigrwydd. Plis cysylltwch gyda fi os galla i helpu. https://t.co/XCFk062s8o